Schmoller [şmohr], Gustav von (1838—1917), economist burghez german, reprezentant de seamă al aripii conservatoare din cadrul noii şcoli istorice germane. Ca susţinător al monarhiei prusace, el considera că aceasta era situată deasupra claselor şi că ar acţiona în interesul „dreptăţii sociale”. Autor al unor programe reacţionare prin care îneerca să instaureze pacea socială, S. s-a opus oricăror măsuri care ar fi prejudiciat capitalismului sau chiar rămăşiţelor feudale. Astfel, el s-a opus legalizării sindicatelor muncitorilor, propusă de alţi reprezentanţi ai şcolii istorice, cerând în schimb măsuri ferme ale statului în exercitarea controlului asupra fabricilor, băncilor etc. S. a fost adept al „socialismului de stat”, pre-zentînd unele măsuri de etatizare înfăptuite de statul prusac drept „socialism”. Op. pr.: „Economia naţională, ştiinţa despre economia naţională şi metodele ei”, „Schiţă a doctrinei generale despre economia naţională.