Rainer, Francisc Iosif (1874 — 1944), medic şi anatomist ro mân. A fost profesor la universităţile din Iaşi şi din Bucureşti. A întreprins studii fundamentale asupra sistemului limfatic, asupra inimii, asupra structurii funcţionale a organelor etc. R. este creatorul şcolii antropologice româneşti. A preconizat în anatomie o concepţie biologică dinamică, fundînd în ţara noastră anatomia funcţională. Savant progresist, a militat împotriva curentelor retrograde din ştiinţă şi împotriva ideologiei fasciste. Op. pr.: „Note de anatomie”(1908).