„Rerum novarum” (lat. „Despre lucruri noi”), enci­clică emisă de papa Leon al XlII-lea (1891) în legătură cu situaţia muncitorilor, în care se predică „armonia” de clasă. Con­stituie baza programului social al bisericii catolice.