retract litigios (DR.), act juridic prin care un drept, ce a fost vîndut după ce cu privire la el s-a ivit o contestaţie (drept litigios), este dobîndit de la cumpărător prin mani­festare de voinţă unilaterală a persoanei căreia acel drept îi este opus şi care plăteşte preţul real al vînzării, cu dobînzi şi cheltuielile aferente.