Schleiermacher [şlaierma-her], Friedrich Daniel Ernst (1768—1834), teolog protestant şi filozof german, reprezentant al romantismului. A formulat o concepţie filozofică şi etică idealist-religioasă, opusă raţionalismului iluminist şi dialecticii hegeliene, dar care sublinia pregnant caracterul evolutiv al naturii şi interdependenţa fenomenelor acesteia.