„Scânteia tineretului”, organ de presă central al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România. A început să apară, săptămânal, la 5 noiembrie 1944. Între 1945 şi 1949, în cadrul organizaţiei Tineretul progresist, iar apoi a Uniunii Tineretului Muncitoresc, au apărut alte publicaţii pentru tineret. De la 3 aprilie 1949, după Congresul de unificare a organizaţiilor de tineret, „Scânteia tineretului” reapare, zilnic, ca organ al organizaţiei unice revoluţionare a tineretului. Se tipăreşte la Bucureşti.