Sava, Ion (1900-1947), regizor român. Înzestrat cu o întinsă cultură artistică regizorală, S. a adus în teatrul românesc o concepţie nouă, creatoare, opusă conformismului şi convenţionalismului. Regizor al Teatrului naţional din Iaşi şi al celui din Bucureşti înzestrat şi ca desenator, S. a montat o serie de spectacole valoroase cu piese din dramaturgia naţională şi universală, în formule regizorale originale şi într-o viziune plastică şi dinamică („Macbeth” de Shakespeare, spectacol experimental cu măşti). Teoretician al artei regizorale şi pedagog, S. a dezbătut în presă problemele esenţiale ale teatrului românesc şi a lăsat postum câteva lucrări dramatice inedite. În 1947 a înfiinţat o şcoală de teatru.