Schweitzer-Cumpana, Rudolf (n. 1886), pictor şi grafician român, maestru emerit al artei din Republica Socialistă România. A studiat la Academia de arte frumoase din Berlin, apoi la Paris. Înzestrat desenator, având un ascuţit spirit de observaţie, S. a creat portrete, peisaje şi mai ales scene din viaţa ţăranilor, în tehnici diferite (ulei, acuarelă şi desen de predilecţie în cărbune) într-o viziune realistă, în pictură, S. urmăreşte ccnstrucţia formelor în relief, mcdelînd pasta, uneori excesiv de abundentă. Paleta să este caldă, în tonalităţi grave şi profunde, în ultima vreme, S. este preocupat de rolul luminii în pictură şi manifestă o tendinţă accentuată pentru precizarea formei („Autoportret”, „Portret de bărbat”, „Capre în soare”).