Raimund, Ferdinand (1790 —1836), autor de comedii, regizor şi actor austriac. Continuator al tradiţiei teatrului popular vienez, R. a creat feeria de factură romantic-alegorică, bazată pe comicul de caracter, cu elemente de critică socială şi cu tendinţe umanitare („Fata din ţara zînelor, sau Ţăranul milionar”, 1826; „Regele Alpilor şi mizantropul”, 1828; „Risipitorul”, 1834).