” Revista generală a învăţămintului”, publicaţie periodică a cadrelor didactice de toate gradele, fundată de Spiru H a r e t. A apărut de 10 ori pe an, la Bucureşti, între 1905 şi 1917, precum şi între 1923 şi 1944. A adus contri­buţii însemnate la progresul n i:âmîntului şi al gîndirii pe­dagogice pînă în 1938, cînd s-a iăsat influenţată de curentele naţionaliste şi fasciste.