Satu-Mare (Sătmar), vechi comitat situat în nord-vestul Transilvaniei, cu centrul în cetatea cu acelaşi nume, menţionată de cronicarul maghiar Anonnymus ca făcând parte din „ducatul” (voievodatul) lui Menumorut Ia începutul sec. al X-lea. Comitatul este atestat documentar, pentru prima oară, în 1181.