Sahara Spaniolă, posesiune spaniolă în nord-vestul Africii, situată între Oceanul Atlantic, Maroc, Algeria şi Mauritania. Suprafaţa: 266 000 km . Populaţia: 25 000 loc. (1962), formată din berbero-arabi. Centrul administrativ: Villa Cisneros. Limba oficială: spaniola. Cuprinde două părţi: Saguia El Hamra în nord şi Rio de Oro în sud. Cea mai mare parte a ţării are relief de câmpie, joasă în vest, mai înaltă şi mai fragmentată spre est şi spre nord. În est se află Podişul Adrar, cu înălţimi de 300-350 m. CIi mă tropicală aridă; aproape toată S.S. are caracter deşertic. Zăcăminte de fosfaţi, de sare gemă, minereu de fier. Economia este foarte slab dezvoltată. Se practică păstoritul nomad (cămile, oi, capre). În oaze se cultivă curmale, orez, mei, grâu. Pe litoral se practică pescuitul. În Villa Cisneros există fabrici de conserve de peşte. Se exportă peşte, piei, Iînă, fosforite. Comerţul exterior este orientat în special spre Spania.