Sanielevici, Simion (1870 —1963), matematician român. A fost profesor la Universitatea din Iaşi şi membru al Academiei R.P.R. Are lucrări în domeniul ecuaţiilor integrale, al ecuaţiilor integro-diferenţiale, al geometriei neeuclidiene, al teoriei numerelor. Op. pr.: „Ecuaţiile diferenţiale ale coardelor şi membranelor vibrante” (1909).