Sierpinski [şerpinschi], Waclaw (ri. 1882), matematician polonez, profesor la Universitatea din Varşovia, membru al Academiei de Ştiinţe din R.P. Polonă şi membru de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. Are lucrări în domeniul teoriei mulţimilor şi al aplicaţiilor ei în topologie, al teoriei funcţiilor de o variabilă reală, al numerelor trans-fimte, al ipotezei continuului, axiomei lui Zermelo etc. Împreună cu matematicienii polonezi Z. Janiszewski şi S. Mazur kiewicz, a fundat în 1920 revista „Fundamenta Mathe maticae”, consacrată teoriei mulţimilor şi aplicaţiilor ei. Op. pr.: „Lecţii asupra numerelor transfinite” (1928), „Topologie generală” (1934), „Numere cardinale şi ordinale” (1958).