Riccati, ecuaţia diferenţială a lui (MAT.), ecuaţia dife­renţială de primul ordin, ne-liniară: y’ = A(x)y2 +B(x)y + C(x),( 1) cu A(x), B(x), C(x) funcţii continue pe un interval I. A(x)≠0, C(x) 0. In general, ecuatia ( 1) nu se poate integra prin cuadraturi. Dacă se cu­noaşte o soluţie particulară a sa, ea se poate reduce la o ecuaţie liniară. Soluţia gene­rală a e.d.a lui R. depinde omografic de constanta de in­tegrare. Ecuaţiile de forma (1) se numesc ecuaţii generale R., după numele matematicianu­lui italian Jacopo Riccati (1676 1754), care a studiat pentru prima dată ecuaţia y’+ay2=bxc, (2) in care a, b, c sînt constante, numită ecuaţia specială R. Nici ecuaţia (2) nu se poate integra, in general, prin cuadraturi.