San Francisco [sen fran-siscou], oraş în vestul S.U.A., în statul California, situat pe o mică peninsulă limitată la nord de strâmtoarea Golden Gate, la est de golful San Francisco, iar la vest de Oceanul Pacific. 750 000 loc. (1964), cu localităţile subordonate 2 450 000. Mare centru financiar şi comercial. Este cel mai mare port al S.U.A. Ia Oceanul Pacific, cu un trafic de mărfuri foarte intens şi variat. Nod feroviar, rutier şi aeroport. Este legat de oraşul Oakland, peste golful San Francisco, printr-un pod lung de circa 13 km, unul dintre cele mai lungi din lume. Mari rafinării de petrol, întreprinderi chimice, ale industriei alimentare, poligrafice, constructoare de maşini (aparatură, utilaj electronic etc), şantiere navale. Are numeroase institute de învăţământ superior (printre care Universitatea statului California şi Universitatea Stanford), muzee, teatre. — Conferinţa de la S.F., conferinţă care a avut loc între 25 a-prilie şi 26 iunie 1945, cu participarea a 50 de ţări (în majoritate participante la coaliţia antihitleristă) şi la care a fost elaborată şi adoptată Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.