San Jose [san hoze], capitala statului Costa Rica, situată într-un podiş cuprins între lanţurile Cordilierilor, într-o zonă cu cutremure frecvente. 102 600 loc. (1964), cu localităţile subordonate 261 590. Centru comercial. Mici întreprinderi ale industriei textile, de pielărie-încălţămmte, alimentare. Este legat prin cale ferată de porturile de la Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor. Nod rutier pe şoseaua panamericană. Universitate.