Salisbury [so: lzberi], centrul administrativ al Rhodesiei, situat în nord-estul ţării, într-o zonă auriferă. 313 600 loc. (1964), cu suburbiile. Are întreprinderi chimice, de ciment, alimentare, de tutun, textile. Nod feroviar şi rutier, aeroport internaţional. Colegiu universitar şi institute de cercetări ştiinţifice.