Russo, Luigi (1892-1961), critic şi istoric literar italian. A fost profesor la Şcoala normală superioară din Pisa şi director al mai multor reviste („Belfagor” ş.a.). Discipol al lui B. Croce (de a cărui estetică s-a depărtat în ultima parte a vieţii), R. a fost influenţat şi de De Sanctis şi Carducci. Atitudinea consecvent cetăţenească, soliditatea formaţiei culturale, robusteţea şi impetuozitatea temperamentală şi tonul polemic sunt trăsăturile caracteristice ale creaţiei lui R. Ele se manifestă şi în vioiciunea stilului, bogat în note de ironie şi de umor („Giovanni Verga”, 1920; „Povestitorii”, 1923; „F. de Sanctis şi cultura napolitană”, 1928; „Critică literară contemporană”, 1942—1943; „Machiavelli”, 1945; „Dialogul popoarelor”, 1952).