Redon [redon], Odilon (1840 — 5), pictor şi gravor francez. Multă vreme necunoscut, a devenit înţeles şi apreciat abia in climatul simbolismului literar.Inspirat de realitatea înconjurătoare, R. a transpus totodată în imagini fantastice vise, obsesii, viziuni de coşmar, ascultind de sugestiile inconştientului („Ciclopul”, 1895-1900). POEZIA şi misterul, fantasticul şi detaşarea onirică de care creară e pătrunsă sau influenţat de suprarealişti. Cele mai multe dintre lucrările sale sînt exerotate în tehnica litografiei gravurii în acuaforte (litografiile „Omagiu lui Goya”, ‘ “: : „Tentaţiile sfîntului Anton”. (1888-1896). A lăsat lucrări teoretice culorii în pictură, reiresator (TOPCGR.) v. fotoredresor.