războiul Crimeii (1853— 1856), război nedrept purtat între Rusia, pe de o parte, şi Turcia, Anglia, Franţa şi Regatul Sardiniei, pe de altă parte, ca urmare a ascuţirii contradicţiilor anglo-franco-ruse în problema orientală, în general, şi problema împărţirii posesiunilor Imperiului otoman aflat în declin in special. In primele zile ale razboiului, flota rusă a distrus la Sinope flota turcă. Operaţiile militare au avut loc pe Dunăre, în Transcaucazia şi în Crimeea, pe Marea Baltică şi pe coastele Kamciatkâi, însă teatrul principal al războiului a fost Crimeea, unde aliaţii au debarcat forţe numeroase şi au provocat armatei ruse înfrîngeri grele (printre ele şi căderea Sevastopolului, 1855). încheiat prin tratatul de pace din 1856 de la Paris, războiul a schimbat raportul de forţe în Europa, în favoarea Franţei.