Richelieu [rişelio], Armand du Plessis de (1585-1642), om politic francez, cardinal (din 1622), cel mai de seamă reprezentant al absolutismului în Franţa. Ca prim-ministru (1624—1642) în timpul dom­niei Iui Ludovic al XlII-lea, a fost conducătorul de fapt al Franţei. Prin înfrîngerea hughenoţilor (cucerirea cetăţii La Rochelle), prin înlăturarea au­tonomiei militare a marilor feudali şi printr-o sene de re­forme (finanţe, armată şi legis­laţie), R. a contribuit la instau­rarea centralizării monarhice a statului. Pe plan extern, R. a luptat împotriva hegemoniei Habsburgilor în Europa, Franţa participînd (din 1635), alături de principii protestanţi ger­mani, împotriva Habsburgilor în războiul de 30 de ani (1 6 1 8-1 64 8). A în­temeiat Academia Franceză (1635).