războaiele opiului, denumire a două războaie de cotropire purtate de Anglia şi Franţa împotriva Chinei. Numele vine de la pretextul războaielor: măsurile prohibitive chineze împotriva comerţului cu opiu practicat de capitaliştii europeni şi nord-americani. Primul război al opiului (1840-1842), purtat între China şi Anglia, s-a terminat, prin pacea de la Nankin (1842), cu primul tratat de înrobire a Chinei. Al doilea război al opiului (1856 — 1860) a fost purtat între China, pe de o parte, şi .Anglia şi Franţa, pe de alta. Războiul s-a încheiat cu tratatele de la Teanţzin (1858), iar după reluarea ostilităţilor de către puterile capitaliste, cu tratatele de la Pekin (1860), După terminarea războiului, statele ca¬pitaliste au ajutat guvernul manciurian să înăbuşe războiul ţărănesc al taipinilor (1851 — 1864). în timpul şi în urma r.o., şi S.U.A- şi Rusia ţaristă au impus Chinei tratate înrobitoare. Tratatele încheiate de marile puteri au marcat în-ceputul transformării Chinei într-o semicolonie a statelor capitaliste dezvoltate.