Rosenbusch [rozenbuş], Harry (1836-1914), geolog şi petrograf german. A fost profesor la Universitatea din Heidelberg. Este unul dintre autorii metodei de studiu în secţiuni subţiri a mineralelor şi rocilor. În 1890 a expus teoria diferenţierii magmei ca o cauză o variabilităţii rocilor. Op. pr.: „Fiziografia microscopică a celor mai importante minerale din punct de vedere petrografic” (1873), „Chimismul rocilor eruptive” (1890). Rosenthal, Constantin Daniel (1820-1851), pictor şi revoluţionar român paşoptist, născut la Budapesta. A studiat la Academia de arte frumoase din Viena, apoi Ia Paris în atelierul lui Martin Drolling. În cepînd din 1842, se află la Bucureşti, unde, în strânsă legătură cu capii mişcării revoluţionare româneşti, participă la pregătirea revoluţiei din 1848. La începutul activităţii autor al unor picturi de gen, R. a devenit apoi un excelent portretist, tinzând şi spre pictura de compoziţie. Este autorul evocatorului portret „Elena Negri”, al portretului „Ancăi Mânu” şi al portretului alegoric „România revoluţionară”, pictat la Paris în 1850, care, împreună cu compoziţia „România rupându-şi cătuşele pe Câmpia Libertăţii”, se numără printre primele opere cu conţinut politic-social din pictura românească. A lucrat şi litografii. Străbătută de suflu romantic, pictura lui R., deşi în esenţă de factură academistă, reprezintă şi sub aspect plastic un moment înnoitor, prin intensitatea şi claritatea expresiei formelor.