Rosetti, Alexandru (n. 1895), lingvist şi filolog român, elev al lui Ovid Densusianu, profesor la Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei Republicii Socialiste România, membru al Academiei suedeze regale de ştiinţe, doctor honoris causa al Universităţii din Lyon, om de ştiinţă emerit. A întemeiat şi a editat revista „Bulletin linguistique”. Este redactor responsabil al revistelor „Studii şi cercetări lingvistice” şi „Revue roumaine de linguistique”, al publicaţiei neperiodice „Cahiers de linguistique theorique et appliquee’ şi a îngrijit publicarea culegerii de studii „Fonetică şi dialectologie” (5 voi.). Op. pr.: „Cercetări asupra foneticii limbii române în sec. al XVI-lea” (1926), „Curs de fonetică generală” (1930, trad. Portugheză 1962), „Istoria limbii române” (voi. I-IV şi VI: ed. I 1938-1946, uit. Ed. 1964), „Filozofia cuvîntului’ (1946), „Lingvistica” (1965). A editat texte româneşti vechi: „Scrisori româneşti din arhivele Bistriţei (1926 şi 1944). Laureat al Premiului de stat.