rolgang (TEHN.), transpor­tor cu rulouri, folosit în indus­tria constructoare de maşini la deplasarea pieselor de la un ioc de muncă la altul şi, mai ales, în industria metalurgică ia deplasarea laminatelor.