Roland [roland], soţii ~ , revo­luţionari francezi. Alături de J.P. Brissot, P.V. Vergniaud şi M.J.A. Condorcet, soţii R. au fost cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai girondi­nilor. Jean Mărie R. de La Platiere (1734-1793) s-a si­nucis după insurecţia de la 31 mai — 2 iunie 1793, iar soţia sa, Jeanne Manon{\754— 1 793), cunoscută sub numele de Ma­dame R., a fost ghilotinată.