Roland [rolă] (sec. VIII), conducător al mărcii Bretagne, unul dintre cei 12 pairi ai lui Carol cel Mare, comandantul ariergărzii france care, în anul 778, la Roncevaux, a fost atacată şi distrusă de basci. Figură centrală a poemului epic „C hanson de Ro1 a n d”, el întruchipează tipul ideal de cavaler medieval.