Sancho [sancio], numele mai multor regi (sec. X—XIII) din regatele iberice ale Castiliei, Aragonului, Navarrei, Leonului şi Portugaliei. Cel mai cunoscut a fost S. al III-lea „cel Mare” (1000-1035), care a reunit sub conducerea să o mare parte a teritoriului spaniol.