rol2 1. (DR.), totalitatea pro­ceselor care urmează să fie judecate într-o anumită zi de către un organ de jurisdicţie. Repunere pe r., fixare a unui termen de judecată privitor la un proces al cărui curs a fost suspendat. — Scoatere de pe r., măsură prin care un organ de jurisdicţie dispune întreruperea îndeplinirii acte­lor de procedură referitoare la un proces (ex. în cazul nepre-zentării părţilor într-o pricină civilă). 2. (FIN.) Rol fiscal, re­gistru în care organele finan­ciare ţin evidenţa impozitelor pentru fiecare contribuabil în parte. în România se folo­seşte r.f. unic. 3. (NAV.) Rolul echipajului, listă persoanelor care alcătuiesc echipajul unei nave, ţinută la bordul acesteia.