recuzare (DR.), procedură folosită de partea interesată spre a obţine îndepărtarea din completul care rezolvă o cauză aflată în faţa unui organ de jurisdicţie a persoanei ce se găseşte într-una dintre situaţiile considerate de lege ca putînd influenţa nepărtinirea sa.R. poate fi folosită şi în cazul procurorului sau al secretarului.