robotă (în evul mediu în Transilvania), obligaţia în mun­că a iobagilor şi jderilor către stăpînul feudal. De la o zi pe săptămînă (la începutul sec. al XVI-lea), r. a ajuns la patru zile pentru iobagi şi trei zile pentru jeleri (Ia sfîrşitul sec. al XVIII-lea), ceea ce a provo­cat mari mişcări ţărăneşti. în Ţara Românească i se spunea clacă, iar în Moldova b o i e r e s c.