Rucăr, localitate de tip urban în raionul Muscel, reg. Argeş, situată pe valea Rîusoru-lui, la confluenţa cu Dâmboviţa. 5 790 loc. (1965). Exploatări forestiere; industrie de prelucrare a lemnului. În evul mediu era un important punct de vamă pe drumul comercial care lega Transilvania de Ţara Românească şi de porturile de la Dunăre. Pe muntele Sasului se păstrează ruinele cetăţii Orăţea, denumită şi „Cetatea nemţilor” şi atribuită cavalerilor teutoni (sec. al XlII-lea, rezervaţie arheologică). În R. se află biserica sfântul Gheorghe şi sfântul Dumitru (1780), exemplar valoros de arhitectură feudală firzie.