rob (în evul mediu în ţările române) 1. Om aflat în depen­denţă totală faţă de stăpînul feudal, care nu avea însă şi dreptul de a-1 omorî. Robii erau mai ales ţigani sau tătari. 2. Captiv român la turci sau la tătari.