Scutelnici (în evul mediu în ţările române), denumire a ţăranilor care, în schimbul unor obligaţii faţă de stăpânii de moşie, erau scutiţi, de plata birului domnesc.