Rijeka [riieca], oraş în Croaţia (R.S.F. Iugoslavia), important port la Marea Adriatică, situat în fundul unui golf adînc. 111 000 loc. (1964). Mari şantiere navale, industrie constructoare de maşini, chi­mică, de prelucrare a petrolu­lui, a lemnului, a hîrtiei, ali­mentară. Prin port se importă combustibil, bumbac etc. şi se exportă lemn .şi minereuri. Mo­numente istorice (arcul roman din sec. I ş.a.). Numit de ro­mani şi apoi de italieni Fiume.