Rif, lanţ muntos în nor­dul Africii, situat de-a lungul ţărmului mediteranean al Ma­rocului. Partea de vest a lan­ţului este alcătuită din struc­turi geologice complexe cu nu­meroase şariaje, pe care se dezvoltă un relief intens frag­mentat şi accidentat, în mare parte împădurit. Partea de est, formată pe structuri geologice simple, este acoperită cu o ve­getaţie de stepă. Altitudinea maximă: 2 451 m (vîrful Djebel Tidirhine).