Sahara, cei mai mare deşert de pe glob, ocupând aproape în întregime partea de nord a Africii; este împărţit între Algeria, Ciad, Libia, Mali, Maroc, Mauritania, Niger, R.A.U., Sahara Spaniolă, Sudan, Tunisia. Suprafaţa: circa 7 000 000 km . Fundamentul cristalin, acoperit în mare parte de depozite paleozoice (gresii, calcare), mezozoice şi terţiare, apare la suprafaţă în vest şi în masivele montane din centrul S. (Mouydir, Ahaggar, Tassili, Tibesti etc), cu altitudinea maximă de 3 415 m (vârful Emi Koussi din masivul Tibesti). În relief, caracteristice sunt h a m a d e 1 e (în platourile vulcanice din Libia şi Mauritania şi în zonele montane), iar în vest regurile şi ergurile (1/6 din suprafaţa S. este acoperită de nisipuri). Climă tropicală deşertică, cu precipitaţii foarte reduse şi cu amplitudini termice diurne mari. S. este în cea mai mare parte o regiune endoreică, lipsită de cursuri de apă permanente; Ia periferia S. curg Nilul şi Nigerul. Vegetaţia (sub 1 000 de specii), xerofită, lipseşte pe alocuri complet; în oaze apar graminee, compozee, crucifere etc. S. are o faună săracă în specii, întâlnindu-se antilope, gazele, hiene, rozătoare, reptile etc. Este slab populată (cu excepţia oazelor, unde densitatea ei atinge 1 000 loc. pe km ), teritorii întinse fiind lipsite de aşezări omeneşti.