Richter, Sveatoslav Teofilovici (n. 1914) mare pianist so­vietic. Artist al poporului din U.R.S.S. Posedă un vast reper­toriu în care ponderea o are lite­ratura romantică. Interpretările sale, în special din creaţia Iui Skreabin, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, se ca­racterizează prin forţă imagina­tivă, printr-o înaltă tehnică, pusă atît în slujba arzătoarei şi impetuoasei sale fantezii, cît şi în aceea a autenticităţii expre­siei muzicale.