Richmond [ricimond], oraş în estul S.U.A., situat pe rîul James, în apropiere de văr­sarea acestuia în Oceanul Atlantic. Centru administrativ al statului Virginia. 218 000 loc. (1964). Este dezvoltată industria tutunului, textilă şi chimică. Centru comercial. Port fluvio-maritim. Are două uni­versităţi, în timpul războiului civil din S.U.A. (1861-1865) a fost centrul confederaţiei sta­telor sudice.