Riemenschneider [rimen-şnaider], Tilman (1460-1531), sculptor german, unul dintre marii reprezentanţi ai goticu­lui tîrziu. A lucrat mai multe altare, cuprinzînd grupuri statu­are şi reliefuri (altarul din Creglingen, din Rothenburg ob der Tauber, dm Dettwang), statui de madone şi monumente fu­nerare (mormîntul episcopului Rudolf de Scherenberg, mor­mîntul cavalerului Konrad de Schaumberg etc). în 1525, pentru participare la războiul ţărănesc, a fost pedepsit cu sfărîmarea mîinilor. Arta Iui R. se caracterizează prin con­centrarea dramatică a expre­siilor, prin dinamica volume­lor, prin lirismul cald şi roman­ţat al modelajului.