Romanelli, Raffaello (1856 — 1928), sculptor italian. Deş­ir lent dintr-o familie de sculptori R. s-a impus ca un desăvirşit practician, operele sale, n ipecial monumente publice, tund caracterizate prin robus­teţea şi echilibrul formelor. A lucrat în Italia, în America, în Anglia, în Austria şi în Româ­nia (monumentul lui Ion Heliade-Rădulescu la Bucureşti, monumentul lui Ovidiu de la Constanţa, monumentul lui Ga-ribaldi la Sienna etc).