refringenţă (FIZ.), mărime caracteristică mediilor transparente, izotrope din punct de vedere optic (care nu prezintă birefringenţă), egală cu diferenţa dintre indicele de refracţie absolut al mediului respectiv şi unitate.