revalorizarea banilor (EC.), restabilire a valorii banilor (valutei naţionale) în urma unui proces inflaţionist. Se realizează prin măsuri luate de stat pe linia ridicării cursului oficial al banilor de hîrtie în raport cu aurul şi cu valutele străine. R.b.. este o metodă de stabilizare bă­nească atunci cînd pro­cesul inflaţionist, combătut prin ea, nu are un caracter pronun­ţat şi cînd situaţia financiară şi economică a ţării este în curs de ameliorare.