“Schimb” 1. (EC POL.) Relaţie socială care are loc în legătură cu schimbul reciproc de activităţi sau de produse ale muncii socialmente divizate; fază a reproducţiei sociale care leagă producţia şi repartiţia determinată de ea, pe de o parte, şi consumul, pe de altă parte. Baza s. o constituie diviziunea muncii, adâncirea diviziunii determinînd dezvoltarea s. În interiorul unităţilor economice, S- de activităţi se efectuează prin contact nemijlocit între lucrătorii de diferite specialităţi, produsele obţinute fiind rezultatul eforturilor lor comune, între diferite unităţi economice, ramuri etc, s. de activităţi se desfăşoară mai ales pe calea s. de produse, realizîndu-se astfel trecerea produselor de la producător la consumator. S. de produse efectuat între producători pe baza diviziunii sociale a muncii în condiţiile autonomiei producătorilor, care obligă la vînzare-cumpărare, are loc sub forma s. de mărfuri. S. de mărfuri a apărut în comună primitivă, având la început un caracter întâmplător, se baza pe o diviziune întâmplătoare a muncii şi se înfăptuia între diferite comunităţi gentilice. O dată cu apariţia şi adâncirea marilor diviziuni sociale ale muncii şi cu apariţia proprietăţii private, s. de mărfuri se dezvoltă şi pătrunde înăuntrul comunităţii, contribuind la descompunerea ei. Dezvoltarea producţiei şi a s. de mărfuri a dus la apariţia banilor şi, prin cea de-a treia mare diviziune socială a muncii, la apariţia negustorilor. În condiţiile dominaţiei proprietăţii private, s. între producători are un caracter privat, se dezvoltă în mod anarhic pe baza concurenţei şi contribuie la diferenţierea socială. S. privat a atins cea mai înaltă dezvoltare în capitalism, în socialism, s. se desfăşoară pe baza proprietăţii socialiste, în mod planificat. V. şi marfă; producţie de mărfuri; comerţ. — 5. Neechivalent, schimb de valori inegale. Este un mijloc de exploatare şi de jefuire a coloniilor, a ţărilor dependente şi a celor slab dezvoltate de către ţările imperialiste. S.n. constă în aceea că monopolurile, utili-zînd forme de presiune economică şi politică, vând mărfurile lor industriale la preţuri ridicate ţărilor slab dezvoltate şi cumpără, în schimb, de la acestea materii prime la preţuri scăzute. S.n. constituie unul dintre principalele instrumente ale neocolonialismu1ui. 2. (DR.) Contract deschimb, contract în temeiul căruia părţile îşi dau reciproc un lucru sau un drept.