relativitate, proprietate a mărimilor fizice de a avea valori dependente de condiţiile concrete în care se efectuează măsurarea lor (ex. unghiul sub care se vede un corp depinde de punctul din care corpul este privit; viteza unui corp depinde de sistemul de referinţă). Fizica modernă a dezvăluit r. multor mărimi (ex. masa, lungimea, durata), care, în trecut, erau considerate ca avînd caracter absolut. V. şi teoria relativităţii.