repaus 1. (FILOZ., FIZ.) Moment integrant al mişcării, care, în raport cu caracterul absolut al acesteia, apare ca fiind condiţionat, temporar şi relativ. în mecanică, prin r. se înţelege starea unui corp în timpul căreia nu se schimbă poziţia lui relativă şi distanţa faţă de un alt corp sau faţă de un sistem de referinţă, considerate fixe. Deoarece în natură nu există corpuri sau sisteme de referinţă absolut imobile, r. oricărui corp se defineşte în raport cu un sistem de referinţă ales arbitrar. 2. (FIZIOL.) Suspendare temporară a unei activităţi, avînd rolul de a restabili capacitatea de muncă a unui organ sau a întregului organism (ex. r. fizic, intelectual, digestiv etc). 3. (ZOOTEHN.) Repaus mamar, intervalul de timp de Ia încheierea unei lactaţii (încetarea mulsului) pînă la următoarea fătare a vacilor şi a dezvoltarea viitorului făt.