război ţărănesc, formă superioară a luptei ţărănimii împotriva exploatării feudale, care, prin amploarea acţiunilor, prin aria de desfăşurare, prin programul de revendicări şi prin formele de organizare, depăşeşte răscoalele ţărăneşti. Printre cele mai importante războaie ţărăneşti se numără jacqueria (1358), războiul ţărănesc condus de Gh. Doja (1514), războiul ţărănesc german (1524— 1525), războiul ţărănesc condus de Emelian Pugaciov (1773 -1775).