războiul naţional-revoluţionar al poporului spaniol (1936- 1939), izbucnit în urma rebeliunii fasciştilor spanioli, la 18 iulie 1936, împotriva Republicii Spaniole (proclamată în 1931). După o luptă eroică dusă timp de trei ani, Republica Spaniolă a fost înfrîntă datorită intervenţiei făţişe a Germaniei hitleriste şi Italiei fasciste. Totodată, înfrîngerea a fost provocată şi de politica de „neintervenţie” a Franţei, Angliei, S.U.A. ş.a. în Spania s-a instaurat regimul fascist al generalului Franco. Războiul civil din Spania a constituit prima mare ciocnire dintre forţele antifasciste şi fascism, în perioada de ascensiune a acestuia, în acest război, poporul spaniol a fost ajutat de antifasciştii din aproape toate ţările lumii; peste 35 000 de voluntari, din 54 de ţări (printre care 500 de antifascişti români), încadraţi în şase brigăzi internaţionale şi şase regimente de artilerie, printre care unul românesc, au luptat, alături de unităţi ale armatei republicane spaniole. V. şi Spania; brigăzi internaţionale.