răşinoase (SILV.), denumire dată unor arbori, arbuşti sau subarbuşti cu frunze aciculare sau solzoase, de regulă persistente, mai rar căzătoare, dispuse cîte una, două sau în mănunchiuri. Inflorescenţele mascule au forma unor conuri mici sau a unor mîţişori, iar cele femele sînt conuri lemnoase, pieloase sau cărnoase. Seminţele unor specii de r. sînt aripate. Cele mai multe r. formează, singure sau în asociaţii, păduri întinse, cu o mare valoare economică. Lemnul de r. are o creştere rapidă şi se foloseşte în construcţii sau în industria hîrtiei şi celulozei. Răşina produsă de aceşti arbori are numeroase utilizări industriale. Printre cele mai importante specii de răşinoase se numără bradul, pinul, molidul etc.